Politica de privacitat
Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament

Empresa: EDICIONS PAIS DEL MAR – E44515153
Direccion: CARRER VILAVELLA 44, 1º (12540). VILA-REALTOMAS DE ZUMALACARREGUI, 10. LOCAL – (50006) SARAGOSSA
Contacte: INFO.PAISDELMAR@GMAIL.COM – 666883465
Finalitats
En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tinga amb nosaltres, en EDICIONS PAIS DEL MAR tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Termini de conservació de les dades
Les seues dades seran conservades mentre dure la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·licite la seua supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

Legitimació
La base legal per al tractament de les teues dades radica per:

Destinataris
Les seues dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Drets
Té dret a obtindre confirmació sobre si en EDICIONS PAIS DEL MAR estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seues dades. EDICIONS PAIS DEL MAR deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets:

Per a exercir el seu dret d’Accés.
Per a exercir el seu dret de Rectificació.
Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit).
Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faça.
Per a exercir el seu dret d’Oposició.
Per a exercir el seu dret de Portabilitat.
Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: EDICIONS PAIS DEL MAR, 44.1º  (12540) VILA-REAL adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seua identitat. Recorde facilitar la major informació possible sobre la seua sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teua sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teues dades personals.

Política de cookies
Per a conéixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recorde que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç de política de cookies.