Política de privacitat

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament

Empresa: PAIS DEL MAR – E44515153
Adreça: C/ Vilavella, 44 –1º 12540 Vila-real, Spain.
Contacte:  666 88 34 65 / edicions@paisdelmar.com

Finalitats
En compliment del qual es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tinga amb nosaltres, en PAIS DEL MAR  tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Termini de conservació de les dades
Les seues dades seran conservades mentre dur la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·licite la seua supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

Legitimació
La base legal per al tractament de les teues dades radica per:

Destinataris
Les seues dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal

Drets
Té dret a obtindre confirmació sobre si en PAIS DEL MAR estem tractant dades personals que ho concernisquen, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, podrà exercir el dret d’oposició en el tractament de les seues dades.

PAIS DEL MAR deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret en la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets:

Per a exercir el seu dret d’Accés.
Per a exercir el seu dret de Rectificació.
Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit).
Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faça.
Per a exercir el seu dret d’Oposició.
Per a exercir el seu dret de Portabilitat.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: PAIS DEL MAR , E44515153 C/ Vilavella, 44 –1º 12540 Vila-real, Spain, adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seua identitat. Recorde facilitar la major informació possible sobre la seua sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teua sol·licitud.

Finalment, ho informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teues dades personals.

Política de cookies
Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, record que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç de política de cookies.