CANVI CLIMÀTICMARMEDI AMBIENTPORTADAPOSIDONIASOSTENIBILITAT

La Guerra contra el plàstic d’un sol ús

Comparteix:

Aquestes dues mesures i les que repassarem a continuació formen part de l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats proposta pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que ja ha començat la seua tramitació després de l’aprovació del Consell de Ministres. L’objectiu d’aquesta, afirmen des de Moncloa, és “impulsar una economia circular i baixa en carboni i lluitar contra la contaminació”.

Guerra als plàstics d’un sol ús i sancions al littering

Aquest conjunt de mesures no tenen precedent al nostre país, ja que és la primera vegada que es recullen en la legislació espanyola limitacions als plàstics d’un sol ús. Com indicàvem al principi, la mesura més cridanera és que els instruments fabricats amb plàstics d’un sol ús no es podran comercialitzar a partir de 2021. En paraules de Teresa Ribera, Ministra de Transició Ecològica, això s’aplica a “tot allò per al que existeixen materials alternatius amb menys impacte ambiental”.

Seguint la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, els productes que queden prohibits són coberts (forquetes, ganivets, culleres, escuradents), plats, palletes, bastonets de cotó, agitadors de begudes, pals destinats a subjectar i anar units a globus, recipients per a aliments fets de poliestiré expandit i productes fabricats amb plàstic oxodegradable.

El regnat del plàstic està arribant a la seua fi

D’altra banda, a partir de 2023 no es podran distribuir envasos de plàstic d’un sol ús de manera gratuïta. Aquests s’hauran de cobrar apart en el tiquet. Afirmen des de Moncloa que l’ús de recipients alimentaris de plàstic d’un sol ús hauran de reduir-se en un 50% en 2026, encara que per a 2030 l’objectiu s’ha marcat en el 70%.

Aquests residus suposen el 70% dels residus marins i han sigut criticats en més d’una ocasió. Sense anar més lluny, des de WWF afirmen que el 50% dels plàstics de consum són d’un ús i que aquests poden tardar a degradar-se fins a 400 anys. Asseguren també que, segons un estudi propi, cada persona consumeix 2.000 xicotetes peces de plàstic cada setmana equivalents a 21 grams de plàstic setmanals.

En l‘avantprojecte de llei es contempla per primera vegada un objectiu de recollida separada de botelles de plàstic: 90% en 2029.

Parlant d’objectius, la Llei de Residus contempla objectius de reducció de generació de residus i de reutilització i reciclatge per a residus municipals. Així, per a 2030 des del Govern volen reduir la generació de residus un 15% respecte a 2010. Per a 2035, busquen que la reutilització i reciclatge dels residus municipals abast el 65%.

En referència als envasos, “els administradors hauran d’adoptar mesures per a disminuir el consum d’aigua embotellada”, afavorint el consum d’aigua de l’aixeta, per exemple. De fet, l’aigua de l’aixeta haurà de ser gratuïta en els establiments hostalers. Afirmen, al seu torn, que s’instal·laran fonts en centres i dependències públiques.

Des del govern també han dedicat paraules a l’obsolescència programada. No han donat mesures concretes, però sí que afirmen que “s’haurà de fomentar el disseny i la fabricació de productes que siguen duradors, reparables i actualitzables”, sense més detalls.

Finalment, en aquesta Llei de Residus es revisen les sancions i es passa passa a considerar com a infracció molt greu l’“abocament, abandó i gestió incontrolada de residus perillosos”, així com “altres residus si es posa en perill la salut de les persones o es produeix mal del medi ambient”, alguna cosa que comunament es coneix com littering.


Font: Xataka Foto: Antoine GIRET on Unsplash

País del Mar
Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.

    També et poden interessar

    Comentaris tancats