EMERGÈNCIAENTREVISTESMEDI AMBIENTPOSIDONIA

El paraigua legislatiu que dóna aixopluc a la destrossa del litoral verge a la via verda de Benicàssim-Orpesa és el PGOU de 1982

Comparteix:

Recentment han començat les obres per a la construcció d’un Centre d’Interpretació Mari, un aquari, nucli zoològic, en zona annexa a la via verda de Benicàssim-Orpesa. Es tracta d’una zona litoral no urbanitzada. Aquest Centre forma part d’una actuació urbanística, Costa Bellver, que comptarà amb un hotel i centenars de segons habitatges destruint una zona litoral de gran valor paisatgístic, mediambiental i cultural.

Quina legalitat està aplicant-se per plantejar el projecte?

El paraigua legislatiu que dóna aixopluc a aquesta destrossa del litoral verge és el PGOU de 1982.

Què ha de fer la societat per defendre zones d’aquest valor paisatgístic davant projectes del segle passat?

Entenem que el marc legislatiu que permet aquestes aberrants actuacions s’ha de modificar. No podem aplicar l’ordenació del territori que deriva de l’aplicació de la legislació vigent en 1982. La modificació legislativa ha de permetre canviar la classificació del sòl d’urbà o urbanitzable aprotegit quan els valors mediambientals, culturals i paisatgístics són presents i molt més si han estat reconeguts. Per exemple, el sòl que ocupa el LIC, Xarxa Natura 2000, està classificat com urbà, una disfunció molt greu que compromet el patrimoni natural que acull.
A més aquest canvi de la classificació del sòl, que atén a l’interés general i el bé comú, en cap cas ha de suposar una despesa significativa o irracional de diners públics. També s’ha de legislar al respecte.

Quin seria el límit temporal raonable d’un PGOU com aquest?

No més de 15 o 20 anys i sempre incorporant la legislació posterior modificant-se el plantejament per a fer les adaptacions necessàries.

L’impacte ambiental està contemplat? Què hi té a dir l’UE?

No està contemplat. La UE i la legislació estatal i autonòmica obliga que qualsevol projecte que puga tindre repercussió en la Xarxa Natura 2000 siga avaluat. No s’ha fet en aquest cas.

Quines propostes alternatives hi han davant aquest projecte?

Els valors que acull el litoral d’Orpesa des del terme de Benicàssim fins al port esportiu els fan aptes per a ser declarats com a protegits sense cap dubte: Un LIC, dos BIC (Torre Colomera, Torre la Corda) una microreserva de flora i el reconeixement paisatgístic que li dóna la protecció del PATIVELsón un clam que exigeix protecció.

La declaració del litoral d’Orpesa com a Paisatge Protegit, figura legal de protecció contemplada en la Llei 11/1994 d’Espais Naturals protegits de la Comunitat Valenciana, és una demanda de la societat civil que ha de ser atesa amb urgència.


Entrevista a GECEN. Fotografia: GECEN

País del Mar
Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.

    També et poden interessar

    Comentaris tancats

    Més en:EMERGÈNCIA