BIONAUTESCATALUNYACORONAVIRUSEDUCACIÓINFANTILMEDI AMBIENTPORTADAPOSIDONIA

El benefici de transformar els patis escolars en refugis contra el canvi climàtic

Comparteix:

El redissenyen en un procés de col·laboració entre les escoles i els estudiants, i es convertiran en espais oberts al públic.

La idea subjacent és augmentar les superfícies dels espais públics i verds a la ciutat, així com oferir entorns frescos on les persones puguen passar temps a l’aire lliure i protegir-se a si mateixes de les altes temperatures. Una iniciativa que en temps de la Covid-19 cobra encara més sentit perquè posibilita el que molts experts aconsellen, la ventilació dels espais.

Publicitat

Aquest estudi ve precedit pel projecte de superilles. La idea és organitzar la ciutat en nous blocs dins dels quals es restringeix el trànsit i s’afigen més elements públics verds.

A més de ser segurs, han de tindre instal·lacions com a bancs, papereres, banys, ombra suficient i àrees de joc que estimulen el seu ús. A més, les característiques estètiques, com a diversitat de plantes, colors, sons agradables i bellesa, fan que les persones els utilitzen i aprecien més i això repercuteix en la salut.

Aquest redisseny urbà es bassa en un estudi molt recent a Gran Bretanya, amb prop de 20.000 persones ha conclòs que necessitem almenys dues hores d’exposició a la naturalesa per setmana. No importa si aquestes dues hores s’aconsegueixen en una sola visita o en diverses visites més curtes.

Publicitat

Les persones que es desplacen diàriament a través d’entorns naturals reporten millor salut mental

Aquesta associació és encara més forta entre els qui practiquen transport actiu

Segons un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, les persones que es desplacen diàriament a través d’entorns naturals reporten una millor salut mental. Aquesta és la conclusió principal d’una investigació basada en qüestionaris respostos per 3.599 participants de quatre ciutats europees i publicada en Environment International .

L’estudi es va dur a terme en el marc del projecte “Efectes positius per a la salut del medi ambient natural a l’aire lliure en poblacions típiques de diferents regions d’Europa” ( PHENOTYPE). Les i els 3.599 participants de Barcelona (Espanya), Doetinchem (Països Baixos), Kaunas (Lituània) i Stoke-on-Trent (Regne Unit) van respondre un qüestionari sobre els seus hàbits de transport i la seua salut mental.

L’anàlisi estadística va mostrar que les persones enquestades que viatjaven diàriament a través d’entorns naturals tenien en mitjana una puntuació de salut mental de 2,74 punts més que les que viatjaven amb menys freqüència a través d’entorns naturals. Aquesta associació va ser encara més forta entre les persones que van declarar practicar el transport actiu (és a dir, caminar o anar amb bicicleta). En aquest cas, els entorns naturals es van definir com tots els espais a l’aire lliure públics i privats que contenen elements naturals “verds” i/o “blaus”, com a arbres als carrers, boscos, parcs urbans o naturals i també s’incloïen tots els tipus de cossos d’aigua.

Altres resultats van mostrar que hi havia més persones que practicaven el transport actiu entre les quals declaraven viatjar diàriament a través d’entorns naturals. No obstant això, la qualitat dels entorns naturals en els quals es donaven els desplaçaments no va influir en els resultats.

“Per estudis experimentals anteriors, sabíem que practicar activitat física en entorns naturals pot reduir l’estrés, millorar l’estat d’ànim i la restauració mental , comparat amb una activitat equivalent realitzada en entorns urbans. Encara que aquest estudi és el primer de la seua mena del qual tenim constància i, per tant, es necessitaran més investigacions, les nostres dades mostren que el mer acte de desplaçar-se a través d’aquests espais naturals pot tindre un efecte positiu en la salut mental”, diu Wilma Zijlema, investigadora de ISGlobal i primera autora de l’estudi.

“La salut mental i la inactivitat física són dues dels principals problemes de salut pública associats amb la vida en entorns urbans. El disseny urbà podria ser una eina poderosa per a enfrontar aquests desafiaments i crear ciutats més saludables. Una manera de fer-ho seria invertir en rutes de transport naturals per a anar amb bicicleta i caminar ”, afirma Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de ISGlobal i últim autor de l’estudi.


Fonts: Cuerpomente ISGlobal

Foto:  Alua Magzumova

 

País del Mar
Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.

    També et poden interessar

    Comentaris tancats

    Més en:BIONAUTES