Comparteix:

La Zona de Baixes Emissions en les Rondes de Barcelona està a punt de posar-se en vigor i implicarà una sèrie de mesures per a restringir el trànsit, sobretot el dels vehicles més contaminants. Els seus propietaris hauran de pagar uns 2 euros si volen circular per aquesta zona.

Fins a l’1 de gener de 2020 la ZBE de Barcelona no estarà en vigor, però a partir d’aquests dies els vehicles que no tinguen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) tindran problemes per a accedir a la zona més cèntrica de la Ciutat Comtal.

Per a començar, aquests cotxes només podran circular per aquesta zona entre les 7 del matí i les 8 de la tarda. A més, comptaran amb un número màxim de deu dies de permís i hauran de pagar una tarifa que dependrà de cada conductor.

Les diferències de preu s’han establert segons els ingressos d’aquestes persones. Aquells que demostren tenir una renda baixa (inferior al doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, conegut com a Iprem) hauran d’abonar la meitat: 1 euro, mentre que els que tinguen ingressos inferiors al Iprem (menys de 538 euros), tindran accés gratuït.

D’altra banda, s’han establert unes mesures especials per als conductors estrangers. Aquests hauran de demanar permís previ per a entrar en la zona, perquè és necessari donar-los d’alta en una base de dades i comprovar que compleixen les condicions necessàries per a circular. També hauran de pagar una tarifa prèvia de cinc euros. Una vegada aprovat el seu accés haurà de pagar igualment els dos euros diaris com la resta i comptaran amb un màxim de 30 dies per a estar en la ZBE de Barcelona.

L’Ajuntament ha explicat que amb el que recapten, l’Àrea Metropolitana de Barcelona té previst finançar la creació del nou registre, així com de la tramitació de totes les autoritzacions d’accés i circulació.

Per als quals tinguen dubtes d’on se situen els límits d’aquesta zona central restringida, poden consultar el mapa en la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, on també es detallen totes les normes noves d’accés


Font: Computerhoy Foto: Ajuntament de Barcelona


País del Mar
Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.