fbpx

L’ajuntament de Nules convoca un concurs fotogràfic de “Les Casetes” amb 2.000 € de premis

Comparteix:

Sota el lema “Mirades del patrimoni cultural, costums i memòria històrica front el mediterrani” l’Ajuntament de Nules convoca a professionals i amants de la fotografia, el patrimoni i la cultura a descobrir el valuós patrimoni cultural de #LesCasetes, habitatges que donen forma al nucli històric marítim de #Nules, #Castelló.

Un reconeixement valorat amb un total de 2.000 € en premis que es reparteix en les dues categories “PATRIMONI” i “SOCIAL” : 750€ per al primer premi, 150 € per al segon i 100€ per al tercer.

 

BASES

1. Participació: Podran prendre part en el concurs tots els ciutadans espanyols majors de 18 anys, residents a Espanya. Queden exclosos de la participació totes les persones relacionades amb l’organització del concurs, així com els seus familiars directes

2. Temàtica. S’estableix en dues categories:

CATEGORIA PATRIMONI: “Les Casetes” habitatges de primera línia de la platja de Nules, atractiu patrimonial i arquitectònic a mantindre i preservar.

CATEGORIA SOCIAL: La forma de vida en “Les Casetes” o habitatges de primera línia de la platja de Nules: una forma d’estiuejar típica en aquestes construccions que crea un vincle singular entre els habitants de les cases.

 

3. Treballs:
        a. Les fotografies presentades han d’al·ludir/ referir-se/ tindre com a tema central “Les Casetes de primera linia de les platges de Nules”
        b. Les fotografies estaran en format jpg. Espai de colors RGB i no hauran de superar els 3.000 px de costat major en enquadraments horitzontals, ni els 2.000 en el costat major per a enquadraments verticals o quadrats, amb una resolució de 254 ppp i no superaran els 3 Mb.
       c. El número màxim de fotografies a presentar en cada secció és de quatre. No es podrà presentar una mateixa fotografia en diferents seccions.
       d. No s’admetran fotografies amb marca d’aigua ni signatures.
       e. Les fotografies podran ser presentades en color o blanc i negre. No s’admetran composicions de fotografies. Les fotografies poden editar-se i aplicar filtres o efectes.
       f.  Podran mostrar espais d’interés, arquitectura, tradicions, costums, art, folklore, gastronomia, etc., pertanyents “Les Casetes“. i, a més, han de contribuir a sensibilitzar i difondre el valor històric d’aquestes:
– La importància etnològica i social de “Les Casetes”, la seua forma de vida i impacte en la societat que les habita i el seu entorn. La seua importància com a element de cohesió i vincle entre les famílies de Nules.
– La importància històrica i patrimonial del conjunt urbanístic reconeixent el seu valor centre històric marítim de Nules. La unicitat i evolució arquitectònica dels habitatges com a element clau per a preservar, essència
cultural de la població.
– Destacar la funció dels habitatges durant la Guerra Civil.
g. No seran admesos els treballs que no complisquen aquestes condicions.

 

4. Inscripció i enviament. Els participants podran participar entregant de forma presencial en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Nules (plaça Major núm. 1, 12520), enviant-ho via correu convencional o a través del correu electrònic platgesdenules@gmail.com. Perquè la proposta siga vàlida, ha d’emplenar-se degudament amb el formulari d’inscripció (Annex 1) en .doc o .pdf i les fotografias en format digital (JPG/JPEG/PDF).
Les fotografies hauran d’anar acompanyades d’un títol i d’un breu text explicatiu (màxim 200 paraules) sobre la imatge retratada i el motiu de la seua elecció (s’anotarà tot en l’annex 1). Seran rebutjats els treballs que resulten ofensius, difamatoris o obscens.
Les dades personals dels concursants sol s’utilitzaran per als usos que s’establisquen en aquest certamen i es tractaran segons el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament de Nules no es fa responsable dels treballs perduts, entregats amb retard, dirigits a un correu electrònic erroni o no rebuts, ja siga degut a dificultats tècniques que afecten les comunicacions electròniques o a altres motius.

5. Drets de participació: La participació en el concurs és gratuïta. PLATGES DE NULES concurs de fotografia

 

6. Premis. Per cadascuna de les dues seccions: Primer premi: 750 €; Segon premi: 150 €; Tercer premi: 100 €. El premi metàl·lic estarà subjecte a la legislació vigent i s’aplicaran les retencions legals corresponents. Cada autor rebrà per correu electrònic la confirmació del resultat, així mateix es publicaran en la web del concurs les fotografies guanyadores i finalistes de cada tema.

 

7. Jurat. Hi haurà un jurat format per cinc persones nomenades per l’Alcalde de Nules, entre les quals destacaran persones relacionades amb el món de la fotografia i el patrimoni cultural. La decisió del jurat serà inapel·lable. A l’hora de valorar els treballs presentats tindrà en compte: Temes, idees i costums de “Les Casetes”. La seua originalitat/creativitat. La qualitat artística i tècnica.

 

8. Catàleg. S’editarà un catàleg en PDF amb les obres premiades i amb un nombre ampli d’obres de tots els participants. I s’imprimiran aquelles que l’organització crega convenient.

 

9. Calendari.

Data límit d’admissió de fotografies: 1 de setembre del 2019; Decisió del jurat: primera meitat setembre del 2019; Notificació de la decisió: segona meitat setembre del 2019.

 

10. Drets d’autor: Les obres fotogràfiques premiades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Nules. Els participants cediran els seus drets d’autor a l’Ajuntament de Nules.
Tots els treballs han de ser obres originals i el participant ha de ser l’únic propietari o el beneficiari dels drets d’autor. En prendre part en el concurs, tots els participants mantindran els seus drets sobre les fotos presentades, no obstant això, tots autoritzaran l’Ajuntament de Nules el seu ús per a reproduir-les, difondre-les i distribuir-les, amb la finalitat de promoure les idees i valors d’aquest concurs. En totes les accions de promoció s’assenyalarà l’autoria de les fotografies que siguen utilitzades.
Els participants han d’obtindre el consentiment escrit de totes les persones de 18 anys o més que es puguen identificar en la fotografia. Si en elles apareixen menors d’edat, també han d’assegurar-se d’obtindre el consentiment per escrit del seu pare, mare o tutor. És responsabilitat dels concursants

 

11. Autoria de les imatges: Amb la participació en el concurs, s’entén que tots els autors es responsabilitzen de l’autoria de les obres presentades i de la no existència de drets a tercers, i s’eximeix l’organització de qualsevol aspecte
relacionat amb l’incompliment d’aquests drets.

 

12. Protecció de dades. Les dades personals dels concursants sol s’utilitzaran per als usos que s’establisquen en aquest certamen i es tractaran segons el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

 

13. Acceptació de les bases: L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases. La participació en el certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.

Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.
Tancar

Paisdelmar

Benvinguts

Tancar

Entrar

Tancar

Cistella (0)

Cart is empty Afegeix cultura a la teua cistella

Paisdelmar

Benvinguts

Moneda