Comparteix:

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, dia 2 de febrer, Ecologistes en Acció del País Valencià, se suma a aquest esdeveniment en un escenari en el qual, per desgràcia, diversos aiguamolls de la comunitat estan en una situació crítica igual que en la resta del planeta.

El País Valencià acull a set aiguamolls Ramsar, amb un total de 33.151,9 hectàrees, sent declarada el passat 12 d’abril de 2018 com a nova zona protegida, la marjal d’Almenara, amb prop de 1.500 ha d’aiguamoll i una biodiversitat desbordant.

Recordem, que en la nostra comunitat autònoma existeixen milers d’aiguamolls, ja siguen catalogats per figures de protecció com a parcs naturals, zones humides, llocs d’importància comunitària-LIC, zones d’especial protecció per als ocells-ZEPA, etc, o com no catalogats, com a desembocadures, embassaments, basses, llacunes, etc. i tots estan protegits per les lleis autonòmiques, que determinen que les nostres zones humides ni es poden alterar, ni dessecar, ni contaminar, ni cremar,…

La importància ambiental i socioeconòmica dels aiguamolls està àmpliament documentada. En ple procés de canvi climàtic, els aiguamolls s’estan revelant com uns referents de primer ordre sobre l’evolució d’aquest fenomen a escala global i també com a eficaços pal·liatius d’alguns dels pitjors efectes del calfament global. D’una banda, reflecteixen millor que cap altre ecosistema les distorsions que s’estan produint en el clima. Són autèntics embornals de CO2; amb la seua capacitat d’acumular aigua, esmorteeixen i retarden les sequeres; laminen i retenen l’aigua dolça; redueixen els efectes de les inundacions; ens aporten aigua dolça, garanteixen el nostre subministrament d’aliments, mantenen la biodiversitat; són autèntiques depuradores naturals; alberguen flora i fauna única, etc… són, per tant, essencials per a la vida.

Malgrat els seus beneficis, les nostres zones palustres no gaudeixen de bona salut; posem tres exemples que ens llançaran una llum sobre les seues amenaces:

Ecologistas en Acción del País Valencià reitera, un año más, que nuestras zonas húmedas siguen estando amenazadas por el urbanismo, los vertidos de residuos y contaminantes, incendios, prácticas agrícolas, caza, etc.

Saladarde Aigua Amarga (Alacant)

Des de fa anys els ecologistes exigeixen, sense èxit fins al moment, que el saladar es mantinga inundat en compliment de les mesures correctores per la dessaladora del canal d‘Alacant, que capta aigües subterrànies que l’alimenten amb el que disminueix el nivell freàtic.

L’última amenaça és el projecte de restauració de la costa del saladar que preveu l’ampliació del passeig marítim de Urbanova, la construcció de diversos aparcaments asfaltats, una zona de pícnic, la instal·lació de fanals de 3 metres d’altura, la construcció d’una gran passarel·la de més de 800 metres al llarg del cordó dunar que correria paral·lela al mar o l’abocament de grans quantitats d’arena sobre la duna per a recrecerla.

Albufera de València (València)

L’Albufera de València, un dels aiguamolls europeus de major importància, està en estat crític i possiblement entre en la llista negra de la UNESCO, per l’estat de les seues aigües que no compleix amb la normativa exigida. La contaminació per nitrats (abonaments) i pesticides químics procedents de l’agricultura i la falta d’aportacions hídriques, són les causes de la degradació de l’ecosistema. L’Albufera necessita acabar amb les entrades de contaminants i un cabal mínim ambiental d’uns 250 hectòmetres cúbics per a reverter el seu estat. Tot això es contemplen en els plans de millora de l’aiguamoll, però fins al moment no s’ha implementat. A això se li suma la crema de la palla de l’arròs, una pràctica molt estesa amb un gran impacte ambiental per les emissions de CO2 i la destrucció de la biodiversitat. Una altra vegada xoquen les pràctiques agràries, el benefici econòmic i conservació de la naturalesa, la qual cosa fa necessària una regulació.

Marjal de Peníscola (Castelló)

La marjal de Peniscola és zona protegida inclosa en la Xarxa Natura 2000, i alberga importants poblacions mundials d’espècies en perill d’extinció (Samaruc i Fartet); i és l’hàbitat de nombroses espècies d’ocells catalogats com a vulnerables com el raspós, arpella i l’escrivà palustre.

Tota aquesta riquesa està en perill degut a la falta de mesures per a evitar la contaminació dels aqüífers que brollen en l’aiguamoll, els abocaments d’aigües residuals en algunes de les seues séquies, la dessecació per a ús agrari en la zona oest, les podes excessives de canyissars i canyars i els recurrents incendis intencionats, la construcció de passarel·les que afecten zones de cria i des de la qual aboquen enormes quantitats de residus sòlids (plàstics, lates, metalls, etc.). I una altra amenaça que preocupa és que grans superfícies de pasturatge que pertanyen a l’aiguamoll són propietat d’empreses constructores.

Ecologistes en Acció vol mostrar, en aquest Dia Mundial dels Aiguamolls, la importància que té la conservació d’aquests ecosistemes i les seues problemàtiques, i per a això ha organitzat les següents activitats en aquests dies:


Font: Ecologistes en Acció Foto: Wikipedia

País del Mar
Som un Grup Editorial valencià establert a Vila-real des de desembre de 2018 i amb el propòsit de difondre continguts e informació actual.

Leave a Reply

  • (not be published)